Jak pracowaliśmy?

Jak pracowaliśmy?

Opracowanie metodologii badań
Metodologia badań nad jakością, dostępnością i efektywnością usług publicznych powstawała od maja do czerwca 2013. Zespół metodyczny wspólnie z koordynatorami lokalnymi wypracował macierz około 200 wskaźników, za pomocą których zostaną zbadane usługi publiczne w takich obszarach jak: administracja, edukacja, zdrowie, infrastruktura komunalna, transport, kultura. Wypracowane wskaźniki stanowią bazę do stworzenia jednolitego systemu monitoringu usług publicznych dla całego Obszaru Metropolitalnego.
Zestaw wskaźników zakłada 3 źródła danych:
- sprawozdawczość gminną
- Bank Danych Lokalnych GUS
- Badania ankietowe mieszkańców

dr Maciej Tarkowski z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Do pobrania: pełen opis koncepcji metodyki badań (plik pdf 1.2 MB) pobierz
Koordynatorzy
W każdym z samorządów uczestniczących w projekcie został wyłoniony koordynator. Łącznie nawiązaliśmy współpracę z 46  osobami z  w tym 38 koordynatorami lokalnymi oraz 8 koordynatorami powiatowymi
Wspólną pracę nad projektem rozpoczęliśmy w październiku  2013 szeregiem szkoleń z zakresu budowy wskaźników, pozyskiwania danych i prowadzenia badań ankietowych, Szkolenia odbywały się na obszarze GOM. [zdjęcia - tu link przekierowujący do galerii]
Szkolenie dla koordynatorów w Gdańsku
Obecnie wspólnie z naszymi koordynatorami tworzymy Bazę Wskaźników dla GOM na Platformie Praktyk.