Badanie klientów urzędu

Badanie klientów urzędu

W 30 urzędach gminnych i powiatowych na terenie GOM zostały przeprowadzone badania satysfakcji klientów. Koordynatorzy przeprowadzali badanie samodzielnie, metodą wywiadów bezpośrednich. Każdy z urzędów miał wyznaczoną minimalną liczebność próby respondentów. Koordynatorzy zostali przeszkoleni z zakresu prowadzenia badań ankietowych jesienią 2013. Łącznie przeankietowano 2707 klientów urzędów.
Fot.PUMA

Po co samorządom taka wiedza?

- otrzymują informację zwrotną bezpośrednio
od osób  korzystających z usług urzędu;

- mogą usprawnić funkcjonowanie urzędu poprzez
np. zmianę godzin otwarcia;

- mogą wychwycić niedociągnięcia i dowiedzieć się,
co należałoby poprawić.


Wyniki badań są w trakcie opracowywania, udostępnimy je we wrześniu.