Dobre praktyki

Dobre praktyki

Metropolia to m.in. gotowość do współpracy i wymiany doświadczeń. W tym miejscu prezentujemy przykłady działań samorządów w zakresie usług publicznych, zamówień, czy inwestycji. Szczegółowy opis postępowania, przyjęte cele oraz zastosowane rozwiązania mogą być wzorcem, z którego będą korzystały inne jednostki samorządu terytorialnego.

Zachęcamy do dzielenia się swoimi dobrymi praktykami!
Wypełnij formularz i napisz do nas:  platforma(at)metropoliagdansk.pl

Aktywny Gniew
Audyt bezpieczeństwa informacji
Budżet zadaniowy - Kraków
Budżet zadaniowy - Gdańsk
Budżet zadaniowy - Szczecin
BYPAD - proces certyfikacji polityki rowerowej
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
Domy Sąsiedzkie
Gdański program pomocy dla płazów
Interaktywny System Monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego
Kibice Razem
Mapa Porządku
Organizacja bezobsługowego systemu wypożyczalni rowerów w Sopocie (Rower Trójmiejski)
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i nadwiślański
Program budowy małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska przez Organizacje Pozarządowe
Program Edukacji Morskiej w Gdańsku
Program rewitalizacji Sopotu - Program pomocowy dla wspólnot mieszkaniowych
Program SAGiK – Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna
Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży.
Rekonstrukcja Faktorii Handlowej z okresu wpływów rzymskich
Rewitalizacja Gdańska: Letnica, Nowy Port, Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz
Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie
System Rowerów Służbowych
Wspólne zamówienia metropolitalne
Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Miasta Pruszcz Gdański