Monitoring usług publicznych

Monitoring usług publicznych

W ramach tworzenia jednolitego systemu monitoringu usług publicznych wypracowano zestaw ok. 200 wskaźników mierzących poziom świadczenia usług przez jst w podziale na kategorie tematyczne takie jak: administracja, edukacja, zdrowie, kultura, transport i infrastruktura komunalna. Zebrane dane posłużą jako punkt wyjściowy do działań mających na celu podnoszenie jakości, dostępności i efektywności usług publicznych na obszarze GOM.